Nuotekų valymo įrenginių montavimas

Nuotekų valymo įrenginysPrieš statant namus būtina apsispręsti dėl nuotekų valymo sistemos. Jei nėra tikslinga ar neįmanoma prisijungti prie centrinės kanalizacijos tinklų, tuomet tinkamoje vietoje turi būti įrengti nuotekų valymo įrenginiai. Juos geriausia montuoti netoli atvirų vandens telkinių, kadangi ten bus išleidžiamos išvalytos nuotekos. Jei jų aplinkui nėra, išvalytos nuotekos gali būti nukreipiamos į po žeme įrengtą rezervuarą ar gruntą, jeigu jis tinkamas. Buitinių nuotekų vanduo, patenkantis į valymo įrenginį išvalomas iki tokio lygio, kad gali būti išleistas į atvirus vandens telkinius, melioracijos griovius, pakeles. Nuotekų valymo įrenginiai vandenį išvalo taip, kad jį galima naudoti vejos laistymui, automobilio plovimui, kitiems namo aplinkos priežiūros darbams. Norint patikrinti valymo kokybę, galima tiesiog pasemti išvalyto vandens iš įrenginio ir pažiūrėti, ar šis skaidrus, bekvapis. Tokį valymo lygį užtikrina įrenginyje esantis aktyvus dumblas, kuris išskaido visas nuotekose esančias priemaišas.